Do normalnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa niezbędny jest sprzęt IT, a więc m.in. drukarki, komputery i inne urządzenia telekomunikacyjne

Autor zdjęcia: ExtensivelyReviewed

Do normalnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa niezbędny jest sprzęt IT, a więc m.in. drukarki, komputery i inne urządzenia telekomunikacyjne. Takie urządzenia można zakupić, ale innym rozwiązaniem jest leasing sprzęt IT. Warto zapoznać się z jego zaletami technologicznymi oraz finansowymi.

Korzyści finansowe

Leasing sprzętu IT daje przedsiębiorstwom następujące korzyści finansowe:

 • wpływa na zmniejszenie całościowych kosztów związanych z utrzymaniem się,
 • powoduje oszczędność linii kredytowych, a także kapitału obrotowego,
 • upraszcza zarządzenie budżetami oraz transferami finansowymi,
 • płatności związane z leasingiem traktowane są jako forma kosztu operacyjnego, dzięki czemu całkowicie wliczają się w koszty uzyskania przychodu,
 • nie występują odpisy księgowe w końcowym okresie wykorzystywania urządzeń,
 • wiąże się z bardzo dużą elastycznością w precyzowaniu warunków umowy – znaczny odsetek instytucji oferujących taki leasing jest doskonale przystosowana do realiów obecnego rynku finansowego, a także IT,
 • brak występowania w bilansie firmy środków trwałych.

Korzyści technologiczne

Leasing IT wiąże się z następującymi korzyściami technologicznymi:

 • pozwala użytkownikom na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych,
 • umożliwia optymalizowanie technologii w czasie trwania leasingu, w zależności od określonych potrzeb,
 • pozwala na obserwowanie przez leasingodawcę stan umów leasingowych, a także gwarantuje klientom dostęp do wszelkich niezbędnych informacji poprzez internet,
 • jest nieskomplikowanym sposobem utylizacji wykorzystanego sprzętu, albowiem wystarczy go zwrócić leasingodawcy.

Dla kogo?

Leasing sprzętu IT jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

 • pragną mieć jak najszybszy dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych,
 • mają niezbyt wygórowany budżet związany z projektami IT,
 • chcą ograniczyć ryzyko, które mogłoby wynikać z nowej inwestycji.